Vận tải giá rẻ

Vận tải việt

Vận chuyển hàng hóa tiếng anh là gì - vận tải hàng hóa

Vận chuyển hàng hóa tiếng anh có nghĩa là gì, vận chuyển hàng hóa là Freight là vận chuyển hàng hóa. Còn vận chuyển hay giao nhận hàng được dịch lại là Glosbe.