Vận tải đường biển trong nước và quốc tế

Vận tải việt

Vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển

Việt Nam khai thác ngày càng có hiệu quả giao thông vận tải đường biển trong nước và quốc tế giúp quá trình trao đổi, vận chuyển hàng hóa diễn ra sôi động và liên tục.