Vận tải container đường biển

Vận tải việt

Vận tải container đường biển

Vận tải đường biển đặc biệt là vận tải bằng container đường biển ngày càng trở nên phổ biến do an toàn của hàng hóa được đóng trong container được bảo quản rất tốt.