Vận chuyển hàng container bách hóa

Vận tải việt

Vận tải Container bách hóa

Ngày nay hàng hóa được đóng vào container và được vận tải đi khắp cả nước bằng đường bộ, đường biển.. vận chuyển container bách hóa khá phổ biến ở nước ta hiện nay