Lịch sử của dịch vụ logistics

Vận tải việt

Lịch sử của dịch vụ Logistics

Thuật ngữ logistics được sử dụng thời chiến tranh cổ đại của đế chế La Mã, Hy Lạp. Quá trình đó dần tạo nên một hệ thống sau này gọi là quản lý dịch vụ logistics.