Dịch vụ phát hàng thu tiền

Vận tải việt

Dịch vụ phát hàng thu tiền

Phát hàng Thu tiền (COD): Là dịch vụ thu tiền đặc biệt được sử dụng kèm với các dịch vụ phát hàng bưu chính mà người gửi có thể uỷ thác thu hộ một khoản ...
Vận tải việt

Phát hàng thu tiền Viettel

Phát hàng thu tiền là một trong những dịch vụ hàng đầu của Viettel post. Viettel post cung cấp dịch vụ phát hàng thu tiền hộ đảm bảo giá rẻ và hài lòng quý khách.