Dịch vụ logistics - Công ty vận tải hàng hóa toàn cầu

Vận tải việt

Dịch vụ logistics của công ty vận tải hàng hóa toàn cầu

Dịch vụ logistics trong vận tải hàng hóa bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho,làm thủ tục hải quan, tư vấn xuất nhập khẩu hang hóa…Logistics hay gọi ngắn gọn đó là dịch vụ hậu cần