DỊch vụ chuyển phát thư chậm

Vận tải việt

Dịch vụ chuyển phát thư chậm

Chuyển thư chậm là dịch vụ chuyển thư có thời gian chậm nhưng chi phí chuyển thư thấp do vậy chuyển thư chậm tiết kiệm chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp.