Chuyển phát nhanh là gì?

Vận tải việt

Chuyển phát nhanh là gì?

Chuyển phát nhanh là gì? hay thế nào là dịch vụ chuyển phát nhanh đây là dịch vụ chuyển phát chiếm ưu thế ngày càng lớn trong lĩnh vực bưu chính Việt Nam.