Thủ tục kê khai hải quan điện tử - vận tải Việt 89

Thủ tục kê khai hải quan điện tử - vận tải Việt 89
Thủ tục kê khai hải quan điện tử - vận tải Việt 89

Tham gia thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan sẽ sử dụng máy tính của mình để  tạo thông tin khai hải quan điện tử theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định cho từng chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử và thông qua phương tiện điện tử truyền số liệu khai hải quan đến cơ quan hải quan. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan tiếp nhận thông tin khai hải quan điện tử, kiểm tra, phản hồi thông tin hướng dẫn người khai hải quan thực hiện theo quy trình thủ tục hải quan hải quan điện tử.

Để làm thủ tục hải quan điện tử, công ty bạn cần có tài khoản (account) tại cơ quan hải quan, tức là đã tham gia thủ tục hải quan điện tử. Sau khi tài khoản này được lập và kích hoạt, bạn mới có thể truyền và nhận kết quả phản hồi trực tuyến.

Các giấy tờ cần chuẩn bị đăng ký thủ tực hải quan điện tử của vantaiviet89:

  1. Đơn đăng ký tham gia thủ tục Hải quan điện tử (theo mẫu): 01 bản gốc
     
  2. Giấy đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao y.
  3. Giấy giới thiệu: 01 bản (cho người trực tiếp đi đăng ký).

 

Các bước tham gia khai thủ tục hải quan điện tử của vantaiviet89:

Bước 1: Khai và truyền tờ khai hải quan điện tử, tờ khai trị giá (nếu cần) theo đúng tiêu chí và khuôn dạng chuẩn, và gửi tới hệ thống của cơ quan hải quan. Bạn lưu ý truyền đúng tới Chi cục hải quan quản lý cảng hoặc kho CFS nơi giữ hàng của công ty bạn.

Bước 2: Sau khi truyền số liệu, bạn sẽ nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống phát hiện thấy lỗi, sẽ có thông báo trên màn hình máy tính, chẳng hạn như: “sai ngày hóa đơn”. Bạn chỉnh sửa cho chính xác rồi truyền lại.

Khi các bước thực hiện và số liệu sơ bộ hợp lệ, hệ thống sẽ trả về về số tờ khai hải quan, kết quả phân luồng. Bạn sẽ thực hiện một trong các lựa chọn sau:

  • Luồng xanh: Hàng của bạn được miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế. Sau khi lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chuyển sang bước 3.
  • Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ qaun hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp bước 4, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra htực tế hàng hóa thì chuyển sang bước 3.
  • Luồng đỏ: Doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra.

Bước 3: Bạn in tờ khai trên hệ thống của mình để đi lấy hàng.

Với nhiều năm kinh nghiệm, cùng với những mối quan hệ tốt với các Chi cục Hải quan, cảng vụ, các cơ quan quản lý chuyên ngành. Vận tải Việt 89 cam kết sẽ cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa của Quý khách hang trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Liên hệ: Công ty Vận tải Việt 89 http://vantaiviet89.vn/khai-bao-hai-quan-bv75.html

Mr Linh:  0932 271 228 / Email : baoan.vantaiviet89@gmail.com