Thông quan hàng hóa

Thông quan hàng hóa
Thông quan hàng hóa

Thông quan hàng hóa là dịch vụ lâu năm của vận tải Việt 89 chuyển dịch vụ hải quan và tư vấn xuất nhập khẩu cho hàng hóa vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam. Với chi nhánh tại hà Nội công ty chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.

 1. Khái niệm thông quan:

  • Công ước Kyoto sửa đổi: “thông quan là việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để cho phép hàng hoá được đưa vào phục vụ tiêu dùng trong nước, được xuất khẩu hay được đặt dưới một chế độ quản lý hải quan khác”.
  • Theo quy định của Luật Hải quan Việt Nam: “thông quan là việc cơ quan Hải quan quyết định hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh” (Điều 4 Khoản 11 Luật Hải quan số 29/2001/QH10).

  Dịch vụ thông quan

 2. Cơ sở thông quan hàng hóa:

  • (1) Bộ hồ sơ Hải quan;
  • (2) Giấy xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;
  • (3) Kết quả giám định đối với hàng hóa có yêu cầu giám định;
  • (4) Chứng từ nộp thuế;
  • (5) Chứng từ bảo lãnh của cơ quan tín dụng có thẩm quyền.
  • Điều kiện thông quan hải quan:
  • Điều kiện thứ nhất, đối tượng được thông quan phải là những hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu, các phương tiện vận tải được phép xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
  • Điều kiện thứ hai, đối tượng được thông quan đã làm xong thủ tục hải quan (đã hoàn thành thủ tục hải quan).
 3. Trách Nhiệm của các cá nhân đơn vị Thông quan:

  • Trách nhiệm của người vận tải:

  + Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá;

  + Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến;

  + Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan (nếu có), niêm phong      của hãng vận tải trong quá trình vận chuyển hàng chuyển cảng.

  • Trách nhiệm của hải quan cảng đi:

  + Lập biên bản bàn giao: 02 bản;

  + Niêm phong hồ sơ hải quan gồm: 01 biên bản bàn giao, 01 bản lược khai hàng hoá (bản sao), 01 vận tải đơn (bản sao), giao người vận tải chuyển cho hải quan cảng đến;

  + Lưu 01 bản lược khai hàng hoá (bản sao), 01 vận tải đơn (bản sao), 01 biên bản bàn giao.

  • Trách nhiệm của hải quan cảng đến:

  + Tiếp nhận hồ sơ chuyển cảng và thực hiện giám sát cho đến khi hàng hoá được xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu làm xong thủ tục nhập khẩu;

  + Lưu 01 bản lược khai hàng hoá, 01 vận tải đơn (bản sao), 01 biên bản bàn giao;

  + Thông báo ngay cho hải quan cảng đi về việc tiếp nhận hàng hoá, hồ sơ chuyển cảng và tình hình hàng hoá chuyển cảng.

  thông quan hàng hóa

 4. Trách nhiệm của cơ quan hải quan: 

  • Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh tiếp nhận bản kê khai hàng hoá quá cảnh hoặc tờ khai hải quan về lô hàng quá cảnh, niêm phong nơi chứa hàng hoá và xác nhận nguyên trạng hàng hóa trên bản kê khai hàng hóa và tờ khai hải quan (đối với trường hợp phải khai hải quan) và giao cho người điều khiển phương tiện vận tải chuyển đến cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh;
  • Trường hợp hàng hoá quá cảnh thuộc diện không niêm phong được thì người vận tải, người khai hải quan, công chức hải quan đi cùng (nếu có) chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng hàng hóa từ cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh đến cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh;  
  • Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh tiếp nhận bản kê khai hoặc tờ khai hải quan do cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh chuyển đến, kiểm tra tình trạng niêm phong hải quan hoặc nguyên trạng hàng hoá để đối chiếu với các nội dung xác nhận của cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh trên bản kê khai hàng hóa hoặc tờ khai hải quan quá cảnh để làm thủ tục xuất cảnh.
  • Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố bất khả kháng làm suy chuyển niêm phong hải quan hoặc thay đổi nguyên trạng hàng hoá thì người vận tải, người khai hải quan, công chức hải quan đi cùng (nếu có) phải áp dụng các biện pháp để hạn chế tổn thất và báo ngay cho ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để lập biên bản xác nhận hiện trạng của hàng hoá.
 5. Người khai hải quan phải nộp các giấy tờ sau:
  • Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu (bản chính); tờ khai trị giá hàng nhập khẩu (tuỳ theo từng trường hợp); bản kê chi tiết hàng hóa đối với lô hàng có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất (bản chính);
  • Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật (bản chính); chứng từ khác theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể;
  • Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao); hóa đơn thương mại (bản chính); vận tải đơn (bản copy chính);
  • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (bản chính);
  • Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng (bản chính).

  Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vân tải của chúng tôi !

  Mọi chi tiết liên hệ Mr.Linh – 0932 271 228 / Email : baoan.vantaiviet89@gmail.com